پیش ثبت نام کارگاه های آموزشی و تولید محتوا جشنواره هواداریم

(ثبت نام این فرم به منزله ثبت نام نهایی نبوده و در صورت ارسال و تایید ثبت نام شما، مسئولین کارگاه های آموزشی با شما تماس حاصل می نمایند)

پذیرش کارگاه : پنجشنبه ۱۹ اسفند از ساعت ۱۸

 

جمعه
۸ صبح : صبحانه | ۹ صبح : افتتاحیه کارگاه | ۱۲ : نماز و ناهار و استراحت |

 ۱۴ : ادامه کارگاه | ۱۸ : نماز مغرب | ۱۹ : شام

شنبه

۸ صبح : صبحانه | ۹ صبح : شروع کارگاه | ۱۲ : نماز و ناهار و استراحت |

 ۱۴ : ادامه کارگاه | ۱۸ : نماز مغرب | ۱۹ : شام

یکشنبه

۸ صبح : صبحانه | ۹ صبح : شروع کارگاه | ۱۲ : نماز و ناهار و استراحت |

 ۱۴ : ادامه کارگاه | ۱۷ : تحویل آثار و شروع داوری آثار | ۱۹ : شام | ۲۰: اختتامیه و اهدای جوایز

* با توجه به برگزاری کارگاه در مسجد مقدس جمکران شایسته است پوششی مناسب با این مکان انتخاب کنیم.

* اسکان آقایان و خانم ها بصورت حسینیه ای و با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت میپذیرد

 
 

مهلت ثبت نام در کارگاه به پایان رسیده است