جایزه ویژه بخش گرافیک متحرک | اثر: خانم آرزو زاهدی

نفرات برتر بخش گرافیک متحرک

نفر اول: خانم سهیلا زاهدی
نفر دوم مشترک: محمدجواد زاده
نفر دوم مشترک: یونس نورالدینی
نفر سوم مشترک: حسنا خسروی فر
نفر سوم مشترک: ملامحمدی گل زاده